VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND NHIỆM KỲ 2021-2026

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND NHIỆM KỲ 2021-2026

STTTÊN VĂN BẢNTẢI VỀ
01Thông báo nộp hồ sơ ứng cử ĐB HĐND huyện Nông Sơn Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026File
02Mẫu hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyệnFile

Tin liên quan