NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Đơn vị

Người phát ngôn;

Chức vụ

Điện thoại

(cơ quan/di động)

Hộp thư điện tử

UBND huyện Nông SơnÔng Nguyễn Văn Hoà– Chủ tịch

CQ:02353.505.991

hoanv5@quangnam.gov.vn

UBND xã Quế LộcÔng Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã0979.844.797tuannd2@quangnam.gov.vn
UBND xã Sơn ViênÔng Đỗ Tiến Trọng- Chủ tịch UBND xã

0973.717.511

trongdt@quangnam.gov.vn

UBND xã Quế TrungÔng Nguyễn Văn Lanh- Chủ tịch UBND xã0974.159.567lanhnv1@quangnam.gov.vn
UBND xã Ninh PhướcÔng Đỗ Đình Hà - Chủ tịch UBND xã 0903.543.482hadd@quangnam.gov.vn
UBND xã Phước NinhÔng Phan Quang Trung - Chủ tịch UBND xã0914.237.979trungqp@quangnam.gov.vn
UBND xã Quế LâmÔng Trần Văn Sang - Chủ tịch

034.264.4432

sangt@quangnam.gov.vn

Tin liên quan