Sơ đồ tổ chức

⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY NÔNG SƠN

1. Bí Thư Huyện ủy
Đ/c Thái Bình
SĐT: 0905.148.595 - 0888.148.595
Email: thaibinhqnam@gmail.com

2. Phó Bí thư Huyện uỷ

Đ/c Ngô Văn Sỹ

SĐT: 0982.212.636

Email: synv2@quangnam.gov.vn


LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN NÔNG SƠN

1. Phó Bí thư TT.HU, Chủ tịch UBND huyện
Đ/c Nguyễn Văn Hòa
SĐT: 02353.505.991 - 
Email: hoanv5@quangnam.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND huyện
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT: 0982.100.444

3. Phó Chủ tịch UBND huyện
Đ/c: Nguyễn Chí Tùng
SĐT: 02353.505.939 - 0935.333.513

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN NÔNG SƠN

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đ/c Tào Thị Tố Điểm
SĐT: 02353.505.757

LÃNH ĐẠO UB MTTQVN HUYỆN NÔNG SƠN

1. Chủ tịch UB MTTQVN huyện
Đ/c Phạm Phú Thuỷ
SĐT: 02353.505.515
Email: thuyphuns@gmail.com

2. Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện
Đ/c Nguyễn Tấn Bảy

3. Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện
Đ/c Trần Thị Liên

4. Ủy viên Thường trực UB MTTQVN huyện
Đ/c Lưu Thị Tuyết Hồng

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện

1. Chánh Văn phòng HĐND&UBND
Đ/c Nguyễn Nam Tư
SĐT: 0917.678.369

2. Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND
Đ/c Nguyễn Thanh Trình
SĐT: 0982.258.339
Email: thanhtrinh1828@gmail.com

Tin liên quan