Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
141

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
142

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
143

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
144

Mua quyển hóa đơn

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
145

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
146

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Đất đai
147

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Xem chi tiết >>
Công nghiệp địa phương
148

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Xem chi tiết >>
Chính sách Thuế
149

Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
150

Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
151

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
152

Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

Xem chi tiết >>
Bảo hiểm xã hội
153

Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
154

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Xem chi tiết >>
Người có công
155

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
156

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
157

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
158

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Xem chi tiết >>
Người có công
159

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
160

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc