Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
121

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
122

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
123

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
124

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
125

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
126

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
127

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
128

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
129

Công bố mở cảng cá loại 3

Xem chi tiết >>
Thủy sản
130

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
131

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết >>
Nuôi con nuôi
132

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
133

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
134

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tài nguyên nước
135

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
136

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
137

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
138

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
139

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
140

Mua hóa đơn lẻ

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản