Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
241

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Xem chi tiết >>
Lao động
242

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
243

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
244

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết tố cáo
245

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
246

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Xem chi tiết >>
Đất đai
247

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
248

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
249

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Xem chi tiết >>
Tài chính doanh nghiệp
250

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
251

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
252

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
253

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
254

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
255

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
256

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
257

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Xem chi tiết >>
Chứng thực
258

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
259

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Xem chi tiết >>
Chứng thực
260

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai