Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1600 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
387/TB-NN&PTNN 11/10/2023 Đang có hiệu lực
219/BC-UBND 08/06/2023 Đang có hiệu lực
04/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
05/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
08/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
07/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
01/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
05/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
03/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực

Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch UBND huyện

hoanv5@quangnam.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

thuyntt4@quangnam.gov.vn
3 Nguyễn Chí  Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

tungnc@quangnam.gov.vn
4 Phan Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên

duongp@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT, Ủy viên

anhnt4@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH, Ủy viên

thanhnc6@quangnam.gov.vn
7 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT, Ủy viên

thangtt@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên UBND huyện

ngocn@quangnam.gov.vn
9 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện

baymv@quangnam.gov.vn
10 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra - Uỷ viên UBND huyện

hiennn@quangnam.gov.vn
11 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT BCH Quân sự

12 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

tunn@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

trinhnt2@quangnam.gov.vn
14 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

thangtx1@quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Thị Kim  Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

hoanhntk@quangnam.gov.vn
16 Phan Hành  Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

sangph@quangnam.gov.vn
17 Phạm Quang  Lực
Ông Phạm Quang Lực

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

lucpq@quangnam.gov.vn
18 Võ Lâm Sơn
Ông Võ Lâm Sơn

Chức vụ: Bảo vệ

19 Trần Thị  Loan
Ông Trần Thị Loan

Chức vụ: Nhân viên

loantt@quangnam.gov.vn
20 Phan Nhật Kỳ
Ông Phan Nhật Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên Y tế

kypn@quangnam.gov.vn
21 Ngô Thị Hằng Ny
Ông Ngô Thị Hằng Ny

Chức vụ: Chuyên viên

nynth@quangnam.gov.vn
22 Lê Ngọc Đức
Ông Lê Ngọc Đức

Chức vụ: Kế toán

ducln1@quangnam.gov.vn
23 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

baymv@quangnam.gov.vn
24 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

phuongt1@quangnam.gov.vn
25 Nguyễn Văn Ánh
Ông Nguyễn Văn Ánh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

anhnv3@quangnam.gov.vn