Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1568 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
189/KH-UBND 30/11/2022 Đang có hiệu lực
470/BC-UBND 28/11/2022 Đang có hiệu lực
3077/QĐ-UBND 09/11/2022 Đang có hiệu lực
859/UBND-VX 09/11/2022 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
26/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
28/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực

Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch UBND huyện

hoanv5@quangnam.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

thuyntt4@quangnam.gov.vn
3 Nguyễn Chí  Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

tungnc@quangnam.gov.vn
4 Phan Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên

duongp@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT, Ủy viên

anhnt4@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH, Ủy viên

thanhnc6@quangnam.gov.vn
7 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT, Ủy viên

thangtt@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên UBND huyện

ngocn@quangnam.gov.vn
9 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện

baymv@quangnam.gov.vn
10 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra - Uỷ viên UBND huyện

hiennn@quangnam.gov.vn
11 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT BCH Quân sự

12 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

tunn@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

trinhnt2@quangnam.gov.vn
14 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

thangtx1@quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Thị Hồng  Lợi
Bà Nguyễn Thị Hồng Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

lointh@quangnam.gov.vn
16 Nguyễn Thị Kim  Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

hoanhntk@quangnam.gov.vn
17 Phan Hành  Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

sangph@quangnam.gov.vn
18 Phạm Quang  Lực
Ông Phạm Quang Lực

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

lucpq@quangnam.gov.vn
19 Võ Lâm Sơn
Ông Võ Lâm Sơn

Chức vụ: Bảo vệ

20 Trần Thị  Loan
Ông Trần Thị Loan

Chức vụ: Nhân viên

loantt@quangnam.gov.vn
21 Phan Nhật Kỳ
Ông Phan Nhật Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên Y tế

kypn@quangnam.gov.vn
22 Ngô Thị Hằng Ny
Ông Ngô Thị Hằng Ny

Chức vụ: Chuyên viên

nynth@quangnam.gov.vn
23 Lê Ngọc Đức
Ông Lê Ngọc Đức

Chức vụ: Kế toán

ducln1@quangnam.gov.vn
24 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

baymv@quangnam.gov.vn
25 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

phuongt1@quangnam.gov.vn