Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

02/04/2024 | 10:53 AM
Cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ đoàn - hội toàn huyện triển khai chủ đề “Thanh niên Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2024.
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 02/2024/NĐ-CP

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 02/2024/NĐ-CP

03/04/2024 | 08:08 AM
Ngày 22/3/2024, Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP, ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

12/04/2024 | 03:01 PM
Ngày 10/4/2024, Công an huyện Nông Sơn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.