TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
101 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/02-21/02/2021 (27/12 ÂL - 10/01 ÂL) 05/02/2021 12/02/2021 Xem chi tiết
102 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/02-07/02/2021 (20-26/12AL) 01/02/2021 07/02/2021 Xem chi tiết
103 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/01-31/01/2021 25/01/2021 31/01/2021 Xem chi tiết
104 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/01-24/01/2021 18/01/2021 24/01/2021 Xem chi tiết
105 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/01-17/01/2021 11/01/2021 17/01/2021 Xem chi tiết
106 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/01-10/01/2021 04/01/2021 10/01/2021 Xem chi tiết
107 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/12/2020-03/01/2021 28/12/2020 03/01/2021 Xem chi tiết
108 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/12-27/12/2020 21/12/2020 27/12/2020 Xem chi tiết
109 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/12-20/12/2020 14/12/2020 20/12/2020 Xem chi tiết
110 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/12-13/12/2020 07/12/2020 13/12/2020 Xem chi tiết
111 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/11-06/12/2020 30/11/2020 06/12/2020 Xem chi tiết
112 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/11-29/11/2020 23/11/2020 29/11/2020 Xem chi tiết
113 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/11-22/11/2020 16/11/2020 22/11/2020 Xem chi tiết
114 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 09/11-15/11/2020 09/11/2020 15/11/2020 Xem chi tiết
115 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/11-08/11/2020 02/11/2020 08/11/2020 Xem chi tiết
116 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/10-01/11/2020 26/10/2020 01/11/2020 Xem chi tiết
117 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/10-25/10/2020 19/10/2020 25/10/2020 Xem chi tiết
118 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/10-18/10/2020 12/10/2020 18/10/2020 Xem chi tiết
119 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/10-11/10/2020 05/10/2020 11/10/2020 Xem chi tiết
120 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/9-04/10/2020 28/09/2020 04/10/2020 Xem chi tiết