TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
81 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/5-09/5/2021 03/05/2021 09/05/2021 Xem chi tiết
82 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/4-02/5/2021 26/04/2021 03/05/2021 Xem chi tiết
83 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19-25/4/2021 19/04/2021 25/04/2021 Xem chi tiết
84 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12-18/4/2021 12/04/2021 18/04/2021 Xem chi tiết
85 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 5-11/4/2021 05/04/2021 11/04/2021 Xem chi tiết
86 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/3-04/4/2021 29/03/2021 04/04/2021 Xem chi tiết
87 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/3-28/3/2021 22/03/2021 28/03/2021 Xem chi tiết
88 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/3-04/4/2021 29/03/2021 04/04/2021 Xem chi tiết
89 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 15/3-21/3/2021 15/03/2021 21/03/2021 Xem chi tiết
90 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/3-14/3/2021 08/03/2021 14/03/2021 Xem chi tiết
91 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/3-07/3/2021 01/03/2021 07/03/2021 Xem chi tiết
92 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/02-28/02/2021 22/02/2021 28/02/2021 Xem chi tiết
93 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/02-21/02/2021 (27/12 ÂL - 10/01 ÂL) 05/02/2021 12/02/2021 Xem chi tiết
94 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/02-07/02/2021 (20-26/12AL) 01/02/2021 07/02/2021 Xem chi tiết
95 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/01-31/01/2021 25/01/2021 31/01/2021 Xem chi tiết
96 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/01-24/01/2021 18/01/2021 24/01/2021 Xem chi tiết
97 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/01-17/01/2021 11/01/2021 17/01/2021 Xem chi tiết
98 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/01-10/01/2021 04/01/2021 10/01/2021 Xem chi tiết
99 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/12/2020-03/01/2021 28/12/2020 03/01/2021 Xem chi tiết
100 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/12-27/12/2020 21/12/2020 27/12/2020 Xem chi tiết