TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/3-04/4/2021 29/03/2021 04/04/2021 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 15/3-21/3/2021 15/03/2021 21/03/2021 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/3-14/3/2021 08/03/2021 14/03/2021 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/3-07/3/2021 01/03/2021 07/03/2021 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/02-28/02/2021 22/02/2021 28/02/2021 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/02-21/02/2021 (27/12 ÂL - 10/01 ÂL) 05/02/2021 12/02/2021 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/02-07/02/2021 (20-26/12AL) 01/02/2021 07/02/2021 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/01-31/01/2021 25/01/2021 31/01/2021 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/01-24/01/2021 18/01/2021 24/01/2021 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/01-17/01/2021 11/01/2021 17/01/2021 Xem chi tiết