TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
81 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/12-20/12/2020 14/12/2020 20/12/2020 Xem chi tiết
82 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/12-13/12/2020 07/12/2020 13/12/2020 Xem chi tiết
83 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/11-06/12/2020 30/11/2020 06/12/2020 Xem chi tiết
84 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/11-29/11/2020 23/11/2020 29/11/2020 Xem chi tiết
85 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/11-22/11/2020 16/11/2020 22/11/2020 Xem chi tiết
86 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 09/11-15/11/2020 09/11/2020 15/11/2020 Xem chi tiết
87 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/11-08/11/2020 02/11/2020 08/11/2020 Xem chi tiết
88 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/10-01/11/2020 26/10/2020 01/11/2020 Xem chi tiết
89 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/10-25/10/2020 19/10/2020 25/10/2020 Xem chi tiết
90 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/10-18/10/2020 12/10/2020 18/10/2020 Xem chi tiết
91 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/10-11/10/2020 05/10/2020 11/10/2020 Xem chi tiết
92 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/9-04/10/2020 28/09/2020 04/10/2020 Xem chi tiết
93 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/9-27/9/2020 21/09/2020 27/09/2020 Xem chi tiết
94 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/9-20/9/2020 14/09/2020 20/09/2020 Xem chi tiết
95 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/9-13/9/2020 07/09/2020 13/09/2020 Xem chi tiết
96 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 31/8-06/9/2020 31/08/2020 06/09/2020 Xem chi tiết
97 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/8-30/8/2020 24/08/2020 30/08/2020 Xem chi tiết
98 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/8-23/8/2020 17/08/2020 23/08/2020 Xem chi tiết
99 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/8-16/8/2020 10/08/2020 16/08/2020 Xem chi tiết
100 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/8-09/8/2020 03/08/2020 09/08/2020 Xem chi tiết