TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
81 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/7-25/7/2021 19/07/2021 25/07/2021 Xem chi tiết
82 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/7-18/7/2021 12/07/2021 18/07/2021 Xem chi tiết
83 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/7-11/7/2021 05/07/2021 11/07/2021 Xem chi tiết
84 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/6-04/7/2021 28/06/2021 04/07/2021 Xem chi tiết
85 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/6-27/6/2021 21/06/2021 27/06/2021 Xem chi tiết
86 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/6-20/6/2021 14/06/2021 20/06/2021 Xem chi tiết
87 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/6-13/6/2021 07/06/2021 13/06/2021 Xem chi tiết
88 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/5-6/6/2021 31/05/2021 06/06/2021 Xem chi tiết
89 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
90 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/5-30/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
91 Lịch công tác TT.HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
92 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
93 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết
94 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết
95 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/5-09/5/2021 03/05/2021 09/05/2021 Xem chi tiết
96 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/4-02/5/2021 26/04/2021 03/05/2021 Xem chi tiết
97 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19-25/4/2021 19/04/2021 25/04/2021 Xem chi tiết
98 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12-18/4/2021 12/04/2021 18/04/2021 Xem chi tiết
99 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 5-11/4/2021 05/04/2021 11/04/2021 Xem chi tiết
100 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/3-04/4/2021 29/03/2021 04/04/2021 Xem chi tiết