TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
31 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
32 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết
33 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết
34 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/5-09/5/2021 03/05/2021 09/05/2021 Xem chi tiết
35 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/4-02/5/2021 26/04/2021 03/05/2021 Xem chi tiết
36 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19-25/4/2021 19/04/2021 25/04/2021 Xem chi tiết
37 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12-18/4/2021 12/04/2021 18/04/2021 Xem chi tiết
38 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 5-11/4/2021 05/04/2021 11/04/2021 Xem chi tiết
39 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/3-04/4/2021 29/03/2021 04/04/2021 Xem chi tiết
40 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/3-28/3/2021 22/03/2021 28/03/2021 Xem chi tiết