TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
61 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 6/12-12/12/2021 06/12/2021 12/12/2021 Xem chi tiết
62 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/11-05/12/2021 29/11/2021 05/12/2021 Xem chi tiết
63 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/11-28/11/2021 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
64 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/11-21/11/2021 15/11/2021 21/11/2021 Xem chi tiết
65 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/11-14/11/2021 08/11/2021 14/11/2021 Xem chi tiết
66 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/11-07/11/2021 01/11/2021 07/11/2021 Xem chi tiết
67 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/10-31/10/2021 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
68 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/10-24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết
69 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/10-17/10/2021 11/10/2021 17/10/2021 Xem chi tiết
70 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/10-10/10/2021 04/10/2021 10/10/2021 Xem chi tiết
71 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 27/09/2021 04/10/2021 Xem chi tiết
72 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 20/09/2021 26/09/2021 Xem chi tiết
73 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/9-20/9/2021 13/09/2021 20/09/2021 Xem chi tiết
74 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/9-12/9/2021 06/09/2021 12/09/2021 Xem chi tiết
75 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/8-05/9/2021 30/08/2021 05/09/2021 Xem chi tiết
76 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/8-29/8/2021 23/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết
77 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/8-22/8/2021 16/08/2021 22/08/2021 Xem chi tiết
78 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 9/8-15/8/2021 09/08/2021 15/08/2021 Xem chi tiết
79 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/8-08/8/2021 02/08/2021 08/08/2021 Xem chi tiết
80 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/7-01/8/2021 26/07/2021 01/08/2021 Xem chi tiết