TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
61 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/8-05/9/2021 30/08/2021 05/09/2021 Xem chi tiết
62 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/8-29/8/2021 23/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết
63 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/8-22/8/2021 16/08/2021 22/08/2021 Xem chi tiết
64 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 9/8-15/8/2021 09/08/2021 15/08/2021 Xem chi tiết
65 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/8-08/8/2021 02/08/2021 08/08/2021 Xem chi tiết
66 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/7-01/8/2021 26/07/2021 01/08/2021 Xem chi tiết
67 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/7-25/7/2021 19/07/2021 25/07/2021 Xem chi tiết
68 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/7-18/7/2021 12/07/2021 18/07/2021 Xem chi tiết
69 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/7-11/7/2021 05/07/2021 11/07/2021 Xem chi tiết
70 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/6-04/7/2021 28/06/2021 04/07/2021 Xem chi tiết
71 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/6-27/6/2021 21/06/2021 27/06/2021 Xem chi tiết
72 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/6-20/6/2021 14/06/2021 20/06/2021 Xem chi tiết
73 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/6-13/6/2021 07/06/2021 13/06/2021 Xem chi tiết
74 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/5-6/6/2021 31/05/2021 06/06/2021 Xem chi tiết
75 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
76 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/5-30/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
77 Lịch công tác TT.HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
78 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
79 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết
80 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết