TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/8-05/9/2021 30/08/2021 05/09/2021 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/8-29/8/2021 23/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/8-22/8/2021 16/08/2021 22/08/2021 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 9/8-15/8/2021 09/08/2021 15/08/2021 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/8-08/8/2021 02/08/2021 08/08/2021 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/7-01/8/2021 26/07/2021 01/08/2021 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/7-25/7/2021 19/07/2021 25/07/2021 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/7-18/7/2021 12/07/2021 18/07/2021 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/7-11/7/2021 05/07/2021 11/07/2021 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/6-04/7/2021 28/06/2021 04/07/2021 Xem chi tiết
51 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/6-27/6/2021 21/06/2021 27/06/2021 Xem chi tiết
52 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/6-20/6/2021 14/06/2021 20/06/2021 Xem chi tiết
53 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/6-13/6/2021 07/06/2021 13/06/2021 Xem chi tiết
54 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/5-6/6/2021 31/05/2021 06/06/2021 Xem chi tiết
55 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
56 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/5-30/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
57 Lịch công tác TT.HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
58 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết
59 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết
60 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/5-16/5/2021 10/05/2021 16/05/2021 Xem chi tiết