TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/5-29/5/2022 23/05/2022 29/05/2022 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/5-22/5/202 16/05/2022 22/05/2022 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 09/5-15/5/2022 09/05/2022 15/05/2022 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/5-08/5/2022 02/05/2022 08/05/2022 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/4-01/5/2022 25/04/2022 01/05/2022 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/4-24/4/2022 18/04/2022 24/04/2022 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/4-10/4/2022 04/04/2022 10/04/2022 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/3-27/3/2022 21/03/2022 27/03/2022 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/3-20/3/2022 14/03/2022 20/03/2022 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/2-13/3/2022 07/03/2022 13/03/2022 Xem chi tiết
51 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/2-06/3/2022 28/02/2022 06/03/2022 Xem chi tiết
52 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/1-27/2/2022 21/02/2022 27/02/2022 Xem chi tiết
53 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/1-20/2/2022 14/02/2022 20/02/2022 Xem chi tiết
54 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/1-13/2/2022 24/01/2022 13/02/2022 Xem chi tiết
55 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/1-23/1/2022 17/01/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
56 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/1-17/1/2022 10/01/2022 17/01/2022 Xem chi tiết
57 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/1-09/1/2022 03/01/2022 09/01/2022 Xem chi tiết
58 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 27/12-02/01/2022 27/12/2021 02/01/2022 Xem chi tiết
59 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/12-26/12/2021 20/12/2021 26/12/2021 Xem chi tiết
60 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/12-19/12/2021 13/12/2021 19/12/2021 Xem chi tiết