TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/7-18/7/2021 12/07/2021 18/07/2021 Xem chi tiết
22 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/7-11/7/2021 05/07/2021 11/07/2021 Xem chi tiết
23 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/6-04/7/2021 28/06/2021 04/07/2021 Xem chi tiết
24 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/6-27/6/2021 21/06/2021 27/06/2021 Xem chi tiết
25 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/6-20/6/2021 14/06/2021 20/06/2021 Xem chi tiết
26 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/6-13/6/2021 07/06/2021 13/06/2021 Xem chi tiết
27 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/5-6/6/2021 31/05/2021 06/06/2021 Xem chi tiết
28 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5-23/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
29 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/5-30/5/2021 24/05/2021 30/05/2021 Xem chi tiết
30 Lịch công tác TT.HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 17/05/2021 23/05/2021 Xem chi tiết