TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/1-23/1/2022 17/01/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/1-17/1/2022 10/01/2022 17/01/2022 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/1-09/1/2022 03/01/2022 09/01/2022 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 27/12-02/01/2022 27/12/2021 02/01/2022 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/12-26/12/2021 20/12/2021 26/12/2021 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/12-19/12/2021 13/12/2021 19/12/2021 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 6/12-12/12/2021 06/12/2021 12/12/2021 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/11-05/12/2021 29/11/2021 05/12/2021 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/11-28/11/2021 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/11-21/11/2021 15/11/2021 21/11/2021 Xem chi tiết
51 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/11-14/11/2021 08/11/2021 14/11/2021 Xem chi tiết
52 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/11-07/11/2021 01/11/2021 07/11/2021 Xem chi tiết
53 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/10-31/10/2021 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
54 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/10-24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết
55 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/10-17/10/2021 11/10/2021 17/10/2021 Xem chi tiết
56 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/10-10/10/2021 04/10/2021 10/10/2021 Xem chi tiết
57 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 27/09/2021 04/10/2021 Xem chi tiết
58 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 20/09/2021 26/09/2021 Xem chi tiết
59 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/9-20/9/2021 13/09/2021 20/09/2021 Xem chi tiết
60 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/9-12/9/2021 06/09/2021 12/09/2021 Xem chi tiết