TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
561 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 31/12/2012- 06/01/2013 31/12/2012 06/01/2013 Xem chi tiết
562 Lịch công tác của Thường vụ Huyện ủy từ ngày 24/12/2012 đến 28/12/2012 24/12/2012 28/12/2012 Xem chi tiết
563 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 24- 30/12/2012 24/12/2012 30/12/2012 Xem chi tiết
564 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 17- 23/12/2012 17/12/2012 23/12/2012 Xem chi tiết
565 Lịch công tác của Thường vụ Huyện ủy từ ngày 10/12/2012 đến 16/12/2012 10/12/2012 14/12/2012 Xem chi tiết
566 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 10- 16/12/2012 10/12/2012 16/12/2012 Xem chi tiết
567 Lịch công tác của BTV huyện ủy từ 03-12 đến 09-12-2012 03/12/2012 07/12/2012 Xem chi tiết
568 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 03/12- 09/12/2012 03/12/2012 09/12/2012 Xem chi tiết
569 Lịch công tác của BTV huyện ủy từ 26-11 đến 02-12-2012 26/11/2012 30/11/2012 Xem chi tiết
570 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 26/11- 2/12/2012 26/11/2012 02/12/2012 Xem chi tiết
571 Lịch công tác của BTV huyện ủy từ 19-11 đến 25-11-2012 19/11/2012 23/11/2012 Xem chi tiết
572 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 19- 25/11/2012 19/11/2012 25/11/2012 Xem chi tiết
573 Lịch công tác của BTV huyện ủy từ 12-11 đến 18-11-2012 12/11/2012 16/11/2012 Xem chi tiết
574 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 12- 18/11/2012 12/11/2012 18/11/2012 Xem chi tiết
575 Lịch công tác của BTV huyện ủy từ 05-11 đến 11-11-2012 05/11/2012 09/11/2012 Xem chi tiết
576 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 05- 11/11/2012 05/11/2012 11/11/2012 Xem chi tiết
577 Lịch công tác của BTV huyện ủy từ 29-10 đến 02-11-2012 29/10/2012 02/11/2012 Xem chi tiết
578 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 29/10- 04/11/2012 29/10/2012 04/11/2012 Xem chi tiết
579 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 22- 28/10/2012 22/10/2012 28/10/2012 Xem chi tiết
580 Lịch công tác tuần của TT.HĐND-UBND Huyện từ ngày 15- 21/10/2012 15/10/2012 21/10/2012 Xem chi tiết