TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/7-10/7/2022 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
22 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 27/6-03/7/2022 27/06/2022 03/07/2022 Xem chi tiết
23 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/6-26/6/2022 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
24 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/6-19/6/2022 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
25 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/6-12/6/2022 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
26 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/5-05/6/2022 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
27 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/5-29/5/2022 23/05/2022 29/05/2022 Xem chi tiết
28 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/5-22/5/202 16/05/2022 22/05/2022 Xem chi tiết
29 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 09/5-15/5/2022 09/05/2022 15/05/2022 Xem chi tiết
30 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/5-08/5/2022 02/05/2022 08/05/2022 Xem chi tiết
31 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/4-01/5/2022 25/04/2022 01/05/2022 Xem chi tiết
32 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/4-24/4/2022 18/04/2022 24/04/2022 Xem chi tiết
33 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/4-10/4/2022 04/04/2022 10/04/2022 Xem chi tiết
34 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/3-27/3/2022 21/03/2022 27/03/2022 Xem chi tiết
35 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/3-20/3/2022 14/03/2022 20/03/2022 Xem chi tiết
36 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/2-13/3/2022 07/03/2022 13/03/2022 Xem chi tiết
37 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/2-06/3/2022 28/02/2022 06/03/2022 Xem chi tiết
38 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/1-27/2/2022 21/02/2022 27/02/2022 Xem chi tiết
39 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/1-20/2/2022 14/02/2022 20/02/2022 Xem chi tiết
40 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/1-13/2/2022 24/01/2022 13/02/2022 Xem chi tiết