TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/10-30/10/2022 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
22 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/10-23/10/2022 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
23 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/10-16/10/2022 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
24 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/10-09/10/2022 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
25 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/9-02/10/2022 26/09/2022 02/10/2022 Xem chi tiết
26 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/9-25/9/2022 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
27 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/9-18/9/2022 12/09/2022 18/09/2022 Xem chi tiết
28 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/9-11/9/2022 05/09/2021 11/09/2022 Xem chi tiết
29 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/8-04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
30 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/8-28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
31 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 15/8-21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
32 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01-07/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
33 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/7-31/7/2022 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
34 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/7-17/7/2022 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
35 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/7-10/7/2022 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
36 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 27/6-03/7/2022 27/06/2022 03/07/2022 Xem chi tiết
37 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/6-26/6/2022 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
38 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/6-19/6/2022 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
39 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/6-12/6/2022 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
40 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/5-05/6/2022 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết