TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
11 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 20/09/2021 26/09/2021 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/9-20/9/2021 13/09/2021 20/09/2021 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/9-12/9/2021 06/09/2021 12/09/2021 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/8-05/9/2021 30/08/2021 05/09/2021 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/8-29/8/2021 23/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/8-22/8/2021 16/08/2021 22/08/2021 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 9/8-15/8/2021 09/08/2021 15/08/2021 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/8-08/8/2021 02/08/2021 08/08/2021 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/7-01/8/2021 26/07/2021 01/08/2021 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/7-25/7/2021 19/07/2021 25/07/2021 Xem chi tiết