TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/1-23/1/2022 17/01/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
22 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/1-17/1/2022 10/01/2022 17/01/2022 Xem chi tiết
23 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/1-09/1/2022 03/01/2022 09/01/2022 Xem chi tiết
24 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 27/12-02/01/2022 27/12/2021 02/01/2022 Xem chi tiết
25 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/12-26/12/2021 20/12/2021 26/12/2021 Xem chi tiết
26 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/12-19/12/2021 13/12/2021 19/12/2021 Xem chi tiết
27 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 6/12-12/12/2021 06/12/2021 12/12/2021 Xem chi tiết
28 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 29/11-05/12/2021 29/11/2021 05/12/2021 Xem chi tiết
29 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 22/11-28/11/2021 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
30 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 14/11-21/11/2021 15/11/2021 21/11/2021 Xem chi tiết
31 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 08/11-14/11/2021 08/11/2021 14/11/2021 Xem chi tiết
32 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 01/11-07/11/2021 01/11/2021 07/11/2021 Xem chi tiết
33 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/10-31/10/2021 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
34 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/10-24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết
35 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/10-17/10/2021 11/10/2021 17/10/2021 Xem chi tiết
36 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/10-10/10/2021 04/10/2021 10/10/2021 Xem chi tiết
37 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 27/09/2021 04/10/2021 Xem chi tiết
38 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 20/09/2021 26/09/2021 Xem chi tiết
39 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/9-20/9/2021 13/09/2021 20/09/2021 Xem chi tiết
40 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/9-12/9/2021 06/09/2021 12/09/2021 Xem chi tiết