TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 25/10-31/10/2021 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 18/10-24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 11/10-17/10/2021 11/10/2021 17/10/2021 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 04/10-10/10/2021 04/10/2021 10/10/2021 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 27/09/2021 04/10/2021 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 20/9-26/9/2021 20/09/2021 26/09/2021 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 13/9-20/9/2021 13/09/2021 20/09/2021 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 06/9-12/9/2021 06/09/2021 12/09/2021 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 30/8-05/9/2021 30/08/2021 05/09/2021 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 23/8-29/8/2021 23/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết