TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 27/11-03/12/2023 27/11/2023 03/12/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 20/11-26/11/2023 20/11/2023 26/11/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 13/11-19/11/2023 13/11/2023 19/11/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 06/11-12/11/2023 06/11/2023 12/11/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 30/10-05/11/2023 30/10/2023 05/11/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 30/10-05/11/2023 30/10/2023 05/11/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 23/10-29/10/2023 23/10/2023 29/10/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 16/10-22/10/2023 16/10/2023 22/10/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 09/10-15/10/2023 09/10/2023 15/10/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 02/10-08/10/2023 02/10/2023 08/10/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 25/9-01/10/2023 25/09/2023 01/10/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 18/9-24/9/2023 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 18/9-24/9/2023 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 11/9-17/9/2023 11/09/2023 17/09/2023 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 4/9-10/9/2023 04/09/2023 10/09/2023 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 28/8-03/9/2023 28/08/2023 03/09/2023 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 21/8-27/8/2023 21/08/2023 27/08/2023 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 14/8-20/8/2023 14/08/2023 20/08/2023 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 07/8-13/8/2023 07/08/2023 13/08/2023 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 31/7-06/8/2023 31/07/2023 06/08/2023 Xem chi tiết