TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 22/5-28/5/2023 22/05/2023 28/05/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 15/5-21/5/2023 15/05/2023 21/05/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 08/5-14/5/2023 08/05/2023 14/05/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 24/4-07/5/2023 24/04/2023 07/05/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 17/4-23/4/2023 17/04/2023 23/04/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 10/4-16/4/2023 10/04/2023 16/04/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 03/4-09/4/2023 03/04/2023 09/04/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 27/3-02/4/2023 27/03/2023 02/04/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 20/3-26/3/2023 20/03/2023 26/03/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 13/3-19/3/2023 13/03/2023 19/03/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 06/3-12/3/2023 06/03/2023 12/03/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 27/2-05/3/2023 27/02/2023 05/03/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 20/2-26/2/2023 20/02/2023 26/02/2023 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 13/2-19/2/2023 13/02/2023 19/02/2023 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 06/2-12/2/2023 06/02/2023 12/02/2023 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 30/1-05/2/2023 30/01/2023 05/02/2023 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần và trực Tết 2023 của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/1-29/1/2023 16/01/2023 29/01/2023 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 09/1-15/1/2023 09/01/2023 15/01/2023 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/1-08/1/2023 02/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/12-01/01/2023 26/12/2022 01/12/2023 Xem chi tiết