TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 06/2-12/2/2023 06/02/2023 12/02/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ. UBND từ ngày 30/1-05/2/2023 30/01/2023 05/02/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần và trực Tết 2023 của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 16/1-29/1/2023 16/01/2023 29/01/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 09/1-15/1/2023 09/01/2023 15/01/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 02/1-08/1/2023 02/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/12-01/01/2023 26/12/2022 01/12/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/12-25/12/2022 19/12/2022 25/12/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 12/12-18/12/2022 12/12/2022 18/12/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 05/12-11/12/2022 05/12/2022 11/12/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 28/11-04/12/2022 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 21/11-27/11/2022 21/11/2022 27/11/2022 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/11-13/11/2022 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 07/11-13/11/2022 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 31/10-06/11/2022 31/10/2022 06/11/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 24/10-30/10/2022 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 17/10-23/10/2022 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 10/10-16/10/2022 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 03/10-09/10/2022 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 26/9-02/10/2022 26/09/2022 02/10/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần của TT. HĐND và LĐ.UBND từ ngày 19/9-25/9/2022 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết