Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Phạm Huy Cường
Ông Phạm Huy Cường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

142 Nguyễn Sanh
Ông Nguyễn Sanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

143 Nguyễn Thanh Định
Ông Nguyễn Thanh Định

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

144 Tăng Văn Thảo
Ông Tăng Văn Thảo

Chức vụ: CC VP-TK

145 Đỗ Khánh Y Thoan
Bà Đỗ Khánh Y Thoan

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

146 Lê Văn Thịnh
Ông Lê Văn Thịnh

Chức vụ: CC ĐC-XD

147 Trương Thị Hoàng Yến
Bà Trương Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

148 Lê Phước Nhật Trường
Ông Lê Phước Nhật Trường

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

149 Nguyễn Thị Xuyến
Bà Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

150 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

151 Nguyễn Đình Sinh
Ông Nguyễn Đình Sinh

Chức vụ: Tài chính - kế toán

152 Trần Thị Út Thúy
Bà Trần Thị Út Thúy

Chức vụ: Tài chính - kế toán

153 Ngô Đình Thương
Ông Ngô Đình Thương

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

154 Nguyễn Thị Minh Trang
Bà Nguyễn Thị Minh Trang

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

155 Nguyễn Hoán Điển
Ông Nguyễn Hoán Điển

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

156 Trần Ngọc Vinh
Ông Trần Ngọc Vinh

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

157 Phan Hoại Phong
Ông Phan Hoại Phong

Chức vụ: Phó CHT quân sự xã

158 Nguyễn Xuân Diệu
Ông Nguyễn Xuân Diệu

Chức vụ: Phó CHT quân sự xã

159 Nguyễn Thị Thu Hà
Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

160 Nguyễn Thanh Dũng
Ông Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy