Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Nguyễn Văn Thắng
Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

82 Tào Thị Tố Tâm
Bà Tào Thị Tố Tâm

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

83 Nguyễn Văn Hải
Ông Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Công chức VP-TK

84 Nguyễn Văn Công
Ông Nguyễn Văn Công

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

85 Nguyễn Thị Kiều Sa
Bà Nguyễn Thị Kiều Sa

Chức vụ: Cán bộ LĐTB&XH

86 Hồ Xuân Vương
Ông Hồ Xuân Vương

Chức vụ: Cán bộ VH-TDTT-ĐTT

87 Nguyễn Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Tài chính - kế toán

88 Nguyễn Văn Đà
Ông Nguyễn Văn Đà

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

89 Nguyễn Thị Kim Hải
Bà Nguyễn Thị Kim Hải

Chức vụ: Tuyên giáo-Dân vận

90 Võ Thị Hoài Như
Bà Võ Thị Hoài Như

Chức vụ: VP. Đảng ủy

91 Trần Duy
Ông Trần Duy

Chức vụ: Địa chính-XD-NTM

92 Trần Văn Sang
Ông Trần Văn Sang

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

93 Trần Văn Chung
Ông Trần Văn Chung

Chức vụ: PCT UBND xã

94 Nguyễn Thành Vinh
Ông Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: PCT HĐND xã

95 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

96 Tạ Đình Phong
Ông Tạ Đình Phong

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

97 Phạm Tuấn Linh
Ông Phạm Tuấn Linh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

98 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

99 Hồ Đức Khánh
Ông Hồ Đức Khánh

Chức vụ: ĐC-XD

100 Đăng Thanh Tuấn
Ông Đăng Thanh Tuấn

Chức vụ: Xã Đội trưởng