Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Mai Hoàng Anh
Ông Mai Hoàng Anh

Chức vụ: Phó Công an xã

42 Nguyễn Tiến Sỹ
Ông Nguyễn Tiến Sỹ

Chức vụ: Chỉ huy phó BCH Quân sự xã

43 Trần Thế
Ông Trần Thế

Chức vụ: CC TP-HT

44 Đặng Thị Hải Yến
Bà Đặng Thị Hải Yến

Chức vụ: CC VP-TK

45 Phạm Thị Kiều Oanh
Bà Phạm Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CC.VP-TK

46 Trần Thị Minh Hằng
Bà Trần Thị Minh Hằng

Chức vụ: CC VHXH

47 Phan Thanh Xuyên
Ông Phan Thanh Xuyên

Chức vụ: CC VHXH

48 Đỗ Thị Yến
Bà Đỗ Thị Yến

Chức vụ: CC Tài chính - kế toán

49 Lương Quang Sáu
Ông Lương Quang Sáu

Chức vụ: CC.ĐC-NN-XD

50 Nguyễn Thị Dung
Bà Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: CC Văn phòng - Thống kê

51 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

52 Trần Văn Đa
Ông Trần Văn Đa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

53 Uông Văn Hải
Ông Uông Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

54 Võ Thị Hoàng Ly
Bà Võ Thị Hoàng Ly

Chức vụ: Chuyên viên Kế toán

55 Trương Ngọc Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Trưởng phòng

56 Phan Thị Bích Phượng
Bà Phan Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

57 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

58 Nguyễn Văn Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

59 Trần Thị Thu Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

60 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng