Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
381 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU

382 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Phước Ninh -Tổ phó

383 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

384 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo HU

385 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: HUV, Chủ tịch LĐLD huyện

386 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng