Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
381 Nguyễn Thị Hoè
Bà Nguyễn Thị Hoè

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT HU

382 Lê Đức  Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

383 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU