Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
341 Đặng Việt Hải
Ông Đặng Việt Hải
342 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

343 Lê Thanh  Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

344 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

345 Đặng Ngọc Thập
Ông Đặng Ngọc Thập

Chức vụ: Trung tâm Y tế

346 Phan Thanh Tịnh
Ông Phan Thanh Tịnh
347 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc

348 Đặng Thị  Yến
Ông Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT

349 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

350 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chức vụ: UVBTV HU - PCT UBND huyện - Tổ trưởng

351 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

352 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng LĐ-TB&XH

353 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

354 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH QS huyện

355 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban dân vân, CT UBMTTQVN huyện - Tổ trưởng

356 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội nông dân

357 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện uỷ

358 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên, Tổ phó

359 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung, thành viên

360 Nguyễn Thị Phương Lan
Ông Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Quế Trung, Tổ phó