Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
341 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

342 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH

343 Đặng Việt Hải
Ông Đặng Việt Hải
344 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

345 Lê Thanh  Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

346 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

347 Đặng Ngọc Thập
Ông Đặng Ngọc Thập

Chức vụ: Trung tâm Y tế

348 Phan Thanh Tịnh
Ông Phan Thanh Tịnh
349 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc

350 Đặng Thị  Yến
Ông Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT

351 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

352 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Tổ phó

353 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn
354 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận
355 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

356 Đồng Thị Kim Phụng
Bà Đồng Thị Kim Phụng

Chức vụ: Tổ phó

357 Phan Mạnh Hà
Bà Phan Mạnh Hà
358 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Tổ trưởng

359 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Tổ phó

360 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ