Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
301 Lê Văn Ni
Ông Lê Văn Ni

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HU

302 Nguyễn Nhật Trung
Ông Nguyễn Nhật Trung

Chức vụ: Chuyên viên

303 Nguyễn Thanh Tịnh
Ông Nguyễn Thanh Tịnh

Chức vụ: Chuyên viên

304 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND

305 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU - Trưởng Ban Tuyên giao HU, Trưởng ban Pháp chế

306 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

307 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

308 Nguyễn Thị Thu  Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

309 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

310 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

311 Lê Hữu Hiền
Ông Lê Hữu Hiền

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

312 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

313 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

314 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

315 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

316 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

317 Trần Kim  Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

318 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

319 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Trường phòng GD&ĐT

320 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn