Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
281 Phạm Công  Chức
Ông Phạm Công Chức

Chức vụ: HUV, Phó trưởng Công an huyện

282 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU

283 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: HUV, Chánh án TAND huyện

284 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

285 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: PCT Hội Nông dân

286 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: HUV

287 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: HUV

288 Nguyễn Đình  Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: HUV, Bí thư ĐU xã Quế Lộc

289 Thái Bình
Ông Thái Bình

Chức vụ: Bí thư

290 Nguyễn Văn Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TT.HU, Chủ tịch UBND huyện

291 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

292 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

293 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy, CT HĐND huyện

294 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

295 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo HU

296 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

297 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

298 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

299 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

300 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy