Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
261 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: HUV, Bí thư ĐU xã Sơn Viên

262 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

263 Nguyễn Văn  Lanh
Ông Nguyễn Văn Lanh

Chức vụ: HUV, Chủ tịch UBND xã Quế Trung

264 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

265 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

266 Phan Thị Ngọc  Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

267 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

268 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng TC-KH huyện

269 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

270 Trần Thiện  Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện

271 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

272 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện

273 Đỗ Đình Hà
Ông Đỗ Đình Hà

Chức vụ: HUV, Bí Thư xã Ninh Phước

274 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện

275 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: HUV, Trưởng Công an huyện

276 Phan  Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện

277 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

278 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ

279 Dương Văn  Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: HUV, CHT BCH Quân sự huyện Nông Sơn

280 Ngô Hồng  Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH Quân sự huyện