Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

202 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch

203 Nguyễn Văn  Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch UBND huyện

204 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

205 Nguyễn Chí  Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

206 Phan Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên

207 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT, Ủy viên

208 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT, Ủy viên

209 Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH, Ủy viên

210 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT, Ủy viên

211 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên UBND huyện

212 Trương Ngọc  Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Trưởng phòng KT&HT, Ủy viên UBND huyện

213 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên UBND huyện

214 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra - Uỷ viên UBND huyện

215 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT BCH Quân sự

216 Lê Anh  Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Uỷ viên UBND huyện

217 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

218 Phạm Thị Anh  Tú
Bà Phạm Thị Anh Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

219 Lương Hoài  Nam
Ông Lương Hoài Nam

Chức vụ: Giám đốc

220 Trần Thị Hoa Thọ
Bà Trần Thị Hoa Thọ

Chức vụ: Phó GĐ BHXH huyện