Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Phan Cảnh  Tuân
Bà Phan Cảnh Tuân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

182 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

183 Võ Thị Thu  Hiền
Bà Võ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

184 Nguyễn Quang  Hiền
Ông Nguyễn Quang Hiền

Chức vụ: Phó Giám đốc

185 Nguyễn Tấn Lạc
Ông Nguyễn Tấn Lạc

Chức vụ: Giám đốc

186 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

187 Nguyễn Đức Anh
Ông Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

188 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

189 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

190 Nguyễn Thị Hồng  Lợi
Bà Nguyễn Thị Hồng Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

191 Nguyễn Thị Kim  Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

192 Đoàn Thị  Lĩnh
Bà Đoàn Thị Lĩnh

Chức vụ: Chuyên viên Văn thư

193 Phan Hành  Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

194 Phạm Quang  Lực
Ông Phạm Quang Lực

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

195 Võ Lâm Sơn
Ông Võ Lâm Sơn

Chức vụ: Bảo vệ

196 Trần Thị  Loan
Ông Trần Thị Loan

Chức vụ: Nhân viên

197 Phan Nhật Kỳ
Ông Phan Nhật Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên Y tế

198 Ngô Thị Hằng Ny
Ông Ngô Thị Hằng Ny

Chức vụ: Chuyên viên

199 Lê Ngọc Đức
Ông Lê Ngọc Đức

Chức vụ: Kế toán

200 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN