Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

2 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

3 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch

4 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

5 Phạm Thị Anh  Tú
Bà Phạm Thị Anh Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

6 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân