Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Ngô Văn  Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy, CT HĐND huyện

42 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

43 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo HU

44 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

45 Tào Thị Tố  Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

46 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

47 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

48 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

49 Lê Văn Ni
Ông Lê Văn Ni

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HU

50 Nguyễn Nhật Trung
Ông Nguyễn Nhật Trung

Chức vụ: Chuyên viên

51 Nguyễn Thanh Tịnh
Ông Nguyễn Thanh Tịnh

Chức vụ: Chuyên viên

52 Phạm Phú  Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVTBV HU, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

53 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Trưởng ban

54 Nguyễn Khánh Hiền
Bà Nguyễn Khánh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

55 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU

56 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT HU

57 Nguyễn Thị Hoè
Bà Nguyễn Thị Hoè

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT HU

58 Lê Đức  Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

59 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU