Tổ Đại biểu HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

2 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chức vụ: UVBTV HU - PCT UBND huyện - Tổ trưởng

3 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

4 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng LĐ-TB&XH

5 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

6 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH QS huyện

7 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban dân vân, CT UBMTTQVN huyện - Tổ trưởng

8 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội nông dân

9 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện uỷ

10 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên, Tổ phó

11 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung, thành viên

12 Nguyễn Thị Phương Lan
Ông Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Quế Trung, Tổ phó

13 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

14 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn - Thành viên

15 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: UVBTVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung - Tổ trưởng

16 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

17 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

18 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

19 Võ Thị Hậu
Ông Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước - Tổ phó

20 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTVHU - Chủ nhiệm UBKTHU - Tổ trưởng