Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Phạm Quang  Lực
Ông Phạm Quang Lực

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

42 Võ Lâm Sơn
Ông Võ Lâm Sơn

Chức vụ: Bảo vệ

43 Trần Thị  Loan
Ông Trần Thị Loan

Chức vụ: Nhân viên

44 Phan Nhật Kỳ
Ông Phan Nhật Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên Y tế

45 Ngô Thị Hằng Ny
Ông Ngô Thị Hằng Ny

Chức vụ: Chuyên viên

46 Lê Ngọc Đức
Ông Lê Ngọc Đức

Chức vụ: Kế toán

47 Trần Văn Lưu
Ông Trần Văn Lưu

Chức vụ: PGD phụ trách