HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

42 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

43 Nguyễn Văn  Dư
Ông Nguyễn Văn Dư

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học

44 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

45 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

46 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH

47 Đặng Việt Hải
Ông Đặng Việt Hải
48 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

49 Lê Thanh  Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

50 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

51 Đặng Ngọc Thập
Ông Đặng Ngọc Thập

Chức vụ: Trung tâm Y tế

52 Phan Thanh Tịnh
Ông Phan Thanh Tịnh
53 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc

54 Đặng Thị  Yến
Ông Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT

55 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

56 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chức vụ: UVBTV HU - PCT UBND huyện - Tổ trưởng

57 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

58 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng LĐ-TB&XH

59 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

60 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH QS huyện