HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Lộc

22 Đồng Thị Kinm Phụng
Bà Đồng Thị Kinm Phụng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Viên

23 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Ninh

24 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Phước

25 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh

26 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lâm

27 Nguyễn Văn  Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH

28 Uông Văn Tiến
Ông Uông Văn Tiến
29 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế

30 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế

31 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

32 Lê Văn  Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH

33 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT

34 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

35 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

36 Nguyễn Văn  Dư
Ông Nguyễn Văn Dư

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học

37 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

38 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

39 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH

40 Đặng Việt Hải
Ông Đặng Việt Hải