Khối xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
121 Nguyễn Xuân Diệu
Ông Nguyễn Xuân Diệu

Chức vụ: Phó CHT quân sự xã

122 Nguyễn Thị Thu Hà
Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

123 Nguyễn Thanh Dũng
Ông Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

124 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch UBND xã

125 Lê Văn Phương
Ông Lê Văn Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

126 Phan Thị Kim Lộc
Bà Phan Thị Kim Lộc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

127 Đỗ Hồng Thành
Ông Đỗ Hồng Thành

Chức vụ: Nông nghiệp – Nông thôn mới

128 Phan Đình Hiếu
Ông Phan Đình Hiếu

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã

129 Đỗ Duy Hoàng
Ông Đỗ Duy Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

130 Đỗ Hoàng Tráng
Ông Đỗ Hoàng Tráng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

131 Hà Văn Chinh
Ông Hà Văn Chinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

132 Đỗ Thị Hạnh
Ông Đỗ Thị Hạnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

133 Nguyễn Thị Chín
Bà Nguyễn Thị Chín

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

134 Đỗ Thị Thảo
Bà Đỗ Thị Thảo

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

135 Hà Văn Danh
Ông Hà Văn Danh

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

136 Nguyễn Vũ Ý Nhi
Bà Nguyễn Vũ Ý Nhi

Chức vụ: Tài chính - kế toán

137 Nguyễn Văn Cường
Ông Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Địa chính - xây dựng, môi trường

138 Nguyễn Thị Cam Ly
Bà Nguyễn Thị Cam Ly

Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

139 Nguyễn Thị Diễm Hương
Bà Nguyễn Thị Diễm Hương

Chức vụ: Địa Chính Xây dựng, Nông nghiệp

140 Nguyễn Thị Đức Thảo
Bà Nguyễn Thị Đức Thảo

Chức vụ: Văn Phòng thống kê - NV – TĐ- DT- TG