Khối xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

82 Nguyễn Văn Tiến
Ông Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: CT. Hội Nông dân

83 Nguyễn Phước Thuận
Ông Nguyễn Phước Thuận

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

84 Nguyễn Thị Kim Cúc
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

85 Huỳnh Tiến Sỹ
Ông Huỳnh Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

86 Nguyễn Thị Minh Hà
Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

87 Đỗ Văn Nhựt
Ông Đỗ Văn Nhựt

Chức vụ: Công chức VP-TK

88 Bùi Văn Chiến
Ông Bùi Văn Chiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

89 Hồ Thanh Thủy
Ông Hồ Thanh Thủy

Chức vụ: PCT HĐND xã

90 Hà Kim Anh
Ông Hà Kim Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

91 Trần Thị Ngọc Tuyết
Bà Trần Thị Ngọc Tuyết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

92 Nguyễn Thị Tình
Bà Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

93 Nguyễn Văn Thành Thông
Ông Nguyễn Văn Thành Thông

Chức vụ: PCT Hội CCB

94 Trương Thị Tuyết
Ông Trương Thị Tuyết

Chức vụ: Công chức VP-TK

95 Huỳnh Thị Kim Ánh
Bà Huỳnh Thị Kim Ánh

Chức vụ: Tài chính - kế toán

96 Phạm Phú Thanh
Ông Phạm Phú Thanh

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

97 Nguyễn Thị Kiều Loan
Bà Nguyễn Thị Kiều Loan

Chức vụ: Tuyên giáo - Dân vận

98 Nguyễn Phước Nghĩa
Bà Nguyễn Phước Nghĩa

Chức vụ: Công chức ĐC-XD

99 Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: PBT Đảng ủy xã

100 Nguyễn Văn Lanh
Ông Nguyễn Văn Lanh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã