Tổ số 1 (Khu vực xã Quế Lộc)


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

2 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chức vụ: UVBTV HU - PCT UBND huyện - Tổ trưởng

3 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

4 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng LĐ-TB&XH

5 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ