Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT

2 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

3 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

4 Nguyễn Văn  Dư
Ông Nguyễn Văn Dư

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học

5 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

6 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

7 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH

8 Đặng Việt Hải
Ông Đặng Việt Hải
9 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

10 Lê Thanh  Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

11 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

12 Đặng Ngọc Thập
Ông Đặng Ngọc Thập

Chức vụ: Trung tâm Y tế

13 Phan Thanh Tịnh
Ông Phan Thanh Tịnh
14 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc

15 Đặng Thị  Yến
Ông Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT