Ban Pháp chế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế

2 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế