Đại biểu HĐND huyện khóa XI


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Thu  Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

2 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

3 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

4 Lê Hữu Hiền
Ông Lê Hữu Hiền

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

5 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

7 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

8 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

9 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

10 Trần Kim  Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

11 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

12 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Trường phòng GD&ĐT

13 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

14 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh VP Huyện ủy

15 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH

16 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung

17 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Lộc

18 Đồng Thị Kinm Phụng
Bà Đồng Thị Kinm Phụng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Viên

19 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Ninh

20 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Phước