Đại biểu HĐND huyện khóa XI


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

2 Nguyễn Thu Hiền
Ông Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung

3 Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Quế Trung

4 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

5 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên - BCH Quân sự huyện

6 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: HUV, Trưởng Công an huyện

7 Võ Thị Hậu
Bà Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước

8 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Sơn viên

9 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: UBVTVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

10 Nguyễn Thị Thu  Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

11 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

12 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

13 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện

14 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

15 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

16 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

17 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện

18 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

19 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

20 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân huyện