BCH Đảng bộ huyện khóa XXV


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Đỗ Đình Hà
Ông Đỗ Đình Hà

Chức vụ: HUV, Bí Thư xã Ninh Phước

22 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện

23 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: HUV, Trưởng Công an huyện

24 Phan  Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện

25 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

26 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ

27 Dương Văn  Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: HUV, CHT BCH Quân sự huyện Nông Sơn

28 Ngô Hồng  Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

29 Phạm Công  Chức
Ông Phạm Công Chức

Chức vụ: HUV, Phó trưởng Công an huyện

30 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU

31 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: HUV, Chánh án TAND huyện

32 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

33 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: PCT Hội Nông dân

34 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: HUV

35 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: HUV

36 Nguyễn Đình  Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: HUV, Bí thư ĐU xã Quế Lộc