Hội LHPN


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

2 Phạm Thị Anh  Tú
Bà Phạm Thị Anh Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN