Sơn Viên


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Dũng
Ông Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

2 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch UBND xã

3 Lê Văn Phương
Ông Lê Văn Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

4 Phan Thị Kim Lộc
Bà Phan Thị Kim Lộc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

5 Đỗ Hồng Thành
Ông Đỗ Hồng Thành

Chức vụ: Nông nghiệp – Nông thôn mới

6 Phan Đình Hiếu
Ông Phan Đình Hiếu

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã

7 Đỗ Duy Hoàng
Ông Đỗ Duy Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

8 Đỗ Hoàng Tráng
Ông Đỗ Hoàng Tráng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

9 Hà Văn Chinh
Ông Hà Văn Chinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

10 Đỗ Thị Hạnh
Ông Đỗ Thị Hạnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

11 Nguyễn Thị Chín
Bà Nguyễn Thị Chín

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

12 Đỗ Thị Thảo
Bà Đỗ Thị Thảo

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

13 Hà Văn Danh
Ông Hà Văn Danh

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

14 Nguyễn Vũ Ý Nhi
Bà Nguyễn Vũ Ý Nhi

Chức vụ: Tài chính - kế toán

15 Nguyễn Văn Cường
Ông Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Địa chính - xây dựng, môi trường

16 Nguyễn Thị Cam Ly
Bà Nguyễn Thị Cam Ly

Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

17 Nguyễn Thị Diễm Hương
Bà Nguyễn Thị Diễm Hương

Chức vụ: Địa Chính Xây dựng, Nông nghiệp

18 Nguyễn Thị Đức Thảo
Bà Nguyễn Thị Đức Thảo

Chức vụ: Văn Phòng thống kê - NV – TĐ- DT- TG

19 Phan Cảnh Tuân
Bà Phan Cảnh Tuân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN