Quế Lâm


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Văn Sang
Ông Trần Văn Sang

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

2 Trần Văn Chung
Ông Trần Văn Chung

Chức vụ: PCT UBND xã

3 Nguyễn Thành Vinh
Ông Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: PCT HĐND xã

4 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

5 Tạ Đình Phong
Ông Tạ Đình Phong

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

6 Phạm Tuấn Linh
Ông Phạm Tuấn Linh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

7 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

8 Hồ Đức Khánh
Ông Hồ Đức Khánh

Chức vụ: ĐC-XD

9 Đăng Thanh Tuấn
Ông Đăng Thanh Tuấn

Chức vụ: Xã Đội trưởng

10 Lê Thị Nở
Bà Lê Thị Nở

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

11 Lưu Ngọc Chung
Ông Lưu Ngọc Chung

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

12 Lưu Ngọc Chín
Ông Lưu Ngọc Chín

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

13 Nguyễn Thị Bích Hiệp
Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

14 Nguyễn Văn Sơn
Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

15 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

16 Nguyễn Thị Thùy Trinh
Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

17 Nguyễn Bá Đông
Ông Nguyễn Bá Đông

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

18 Nguyễn Thanh Sơn
Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Tài chính - kế toán

19 Ngô Thị Bích Trâm
Bà Ngô Thị Bích Trâm

Chức vụ: Tài chính - kế toán

20 Hồ Thị Thanh Huệ
Bà Hồ Thị Thanh Huệ

Chức vụ: Gia đình và Trẻ em