Phước Ninh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

2 Trương Ngọc Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

3 Trần Thị Ân
Bà Trần Thị Ân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

4 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

5 Nguyễn Văn Bông
Ông Nguyễn Văn Bông

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

6 Lê Khắc Lịnh
Ông Lê Khắc Lịnh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

7 Trần Thị Bé Nhi
Bà Trần Thị Bé Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

8 Trần Minh Phước
Ông Trần Minh Phước

Chức vụ: Công chức TP-HT

9 Nguyễn Đình Tài
Ông Nguyễn Đình Tài

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

10 Hồ Nghĩa
Ông Hồ Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

11 Nguyễn Văn Thắng
Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

12 Tào Thị Tố Tâm
Bà Tào Thị Tố Tâm

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

13 Nguyễn Văn Hải
Ông Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Công chức VP-TK

14 Nguyễn Văn Công
Ông Nguyễn Văn Công

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

15 Nguyễn Thị Kiều Sa
Bà Nguyễn Thị Kiều Sa

Chức vụ: Cán bộ LĐTB&XH

16 Hồ Xuân Vương
Ông Hồ Xuân Vương

Chức vụ: Cán bộ VH-TDTT-ĐTT

17 Nguyễn Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Tài chính - kế toán

18 Nguyễn Văn Đà
Ông Nguyễn Văn Đà

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

19 Nguyễn Thị Kim Hải
Bà Nguyễn Thị Kim Hải

Chức vụ: Tuyên giáo-Dân vận

20 Võ Thị Hoài Như
Bà Võ Thị Hoài Như

Chức vụ: VP. Đảng ủy