Quế Trung


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: PBT Đảng ủy xã

2 Nguyễn Văn Lanh
Ông Nguyễn Văn Lanh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

3 Đỗ Trường Thương
Ông Đỗ Trường Thương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

4 Nguyễn Tám
Ông Nguyễn Tám

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

5 Lê Hữu Yến
Ông Lê Hữu Yến

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

6 Phạm Huy Cường
Ông Phạm Huy Cường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

7 Nguyễn Sanh
Ông Nguyễn Sanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

8 Nguyễn Thanh Định
Ông Nguyễn Thanh Định

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

9 Tăng Văn Thảo
Ông Tăng Văn Thảo

Chức vụ: CC VP-TK

10 Đỗ Khánh Y Thoan
Bà Đỗ Khánh Y Thoan

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

11 Lê Văn Thịnh
Ông Lê Văn Thịnh

Chức vụ: CC ĐC-XD

12 Trương Thị Hoàng Yến
Bà Trương Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

13 Lê Phước Nhật Trường
Ông Lê Phước Nhật Trường

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

14 Nguyễn Thị Xuyến
Bà Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

15 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

16 Nguyễn Đình Sinh
Ông Nguyễn Đình Sinh

Chức vụ: Tài chính - kế toán

17 Trần Thị Út Thúy
Bà Trần Thị Út Thúy

Chức vụ: Tài chính - kế toán

18 Ngô Đình Thương
Ông Ngô Đình Thương

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

19 Nguyễn Thị Minh Trang
Bà Nguyễn Thị Minh Trang

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

20 Nguyễn Hoán Điển
Ông Nguyễn Hoán Điển

Chức vụ: Địa chính - xây dựng