Quế Lộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 UBND xã Quế Lộc
Ông UBND xã Quế Lộc

Chức vụ: Điện thoại cố định

2 Hồ Chánh Lập
Ông Hồ Chánh Lập

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

3 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

4 Nguyễn Văn Tiến
Ông Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: CT. Hội Nông dân

5 Nguyễn Phước Thuận
Ông Nguyễn Phước Thuận

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

6 Nguyễn Thị Kim Cúc
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

7 Huỳnh Tiến Sỹ
Ông Huỳnh Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

8 Nguyễn Thị Minh Hà
Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

9 Đỗ Văn Nhựt
Ông Đỗ Văn Nhựt

Chức vụ: Công chức VP-TK

10 Bùi Văn Chiến
Ông Bùi Văn Chiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

11 Hồ Thanh Thủy
Ông Hồ Thanh Thủy

Chức vụ: PCT HĐND xã

12 Hà Kim Anh
Ông Hà Kim Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

13 Trần Thị Ngọc Tuyết
Bà Trần Thị Ngọc Tuyết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

14 Nguyễn Thị Tình
Bà Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

15 Nguyễn Văn Thành Thông
Ông Nguyễn Văn Thành Thông

Chức vụ: PCT Hội CCB

16 Trương Thị Tuyết
Ông Trương Thị Tuyết

Chức vụ: Công chức VP-TK

17 Huỳnh Thị Kim Ánh
Bà Huỳnh Thị Kim Ánh

Chức vụ: Tài chính - kế toán

18 Phạm Phú Thanh
Ông Phạm Phú Thanh

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

19 Nguyễn Thị Kiều Loan
Bà Nguyễn Thị Kiều Loan

Chức vụ: Tuyên giáo - Dân vận

20 Nguyễn Phước Nghĩa
Bà Nguyễn Phước Nghĩa

Chức vụ: Công chức ĐC-XD