Hội Chữ thập đỏ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lương Văn  Bá
Ông Lương Văn Bá

Chức vụ: Phó Chủ tịch

2 Nguyễn Xuân Hồng
Ông Nguyễn Xuân Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ