BQL dự án và Phát triển quỹ đất


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Quang Trung
Ông Phan Quang Trung

Chức vụ: Giám đốc BQL Dự án ĐTXH&PTQĐ

2 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc