Cơ quan Quân Sự huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT CQ QS huyện

2 Trần Đình  Đông
Ông Trần Đình Đông

Chức vụ: PCHT-TMT CQ QS huyện

3 Nguyễn Xuân  Châu
Ông Nguyễn Xuân Châu

Chức vụ: PCHT-ĐV CQ QS huyện

4 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên BCH QS

5 Trương Xuân Phúc
Ông Trương Xuân Phúc

Chức vụ: Chính trị viên phó

6 BCH Quân sự huyện
Ông BCH Quân sự huyện

Chức vụ: Trực ban Tác chiến

7 Trần Tám
Ông Trần Tám

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - ĐVTQ

8 Đặng Thành Nam
Ông Đặng Thành Nam

Chức vụ: Chính trị viên phó kiêm CNCT