Công an huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

2 Lê Anh Tiến
Ông Lê Anh Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện