Phòng GD&ĐT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đức Anh
Ông Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Văn  Đa
Ông Trần Văn Đa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Uông Văn  Hải
Ông Uông Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Võ Thị Hoàng  Ly
Bà Võ Thị Hoàng Ly

Chức vụ: Chuyên viên Kế toán