Phòng KT&HT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Ngọc Vũ
Ông Trương Ngọc Vũ

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Phan Thị Bích Phượng
Bà Phan Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng